Pe marginea prăpastiei (26). Asasinarea lui Nicolae Iorga și Virgil Madgearu

Continui prezentarea cărţii „Pe marginea prăpastiei” tipărită în 1942 de regimul Antonescu, pentru a justifica zdrobirea rebeliunii legionare din 1941.

Vezi capitolele din carte prezentate anterior:
Sumar
Lovitura de stat din septemvrie 1940. În loc de prefaţă
Lovitura de stat din septemvrie 1940. Privire generală
Lovitura de stat din septemvrie 1940. Legăturile generalului cu Garda
Lovitura de stat din septemvrie 1940. Evenimentele premergătoare şi cele dela 6-14 septemvrie 1940
Lista anexelor la capitolul „Lovitura de stat din septemvrie 1940″
Memoriul lui Ion Antonescu către rege, de la sfîrşitul lui iunie 1940
Scrisoarea lui Ion Antonescu către rege din iulie 1940
Opinia publică românească şi verdictul de la Viena din august 1940
Generalul Antonescu primeşte puteri depline. Proclamaţia sa către ţară
Scrisoarea lui Antonescu către Carol al 2-lea, în care îi cere abdicarea. Manifestul către ţară al regelui cu prilejul abdicării
Jurămîntul regelui Mihai. Declaraţia făcută regelui Mihai de către generalul Antonescu
Proclamaţie către armată, 2 apeluri către români, chemare către ţară, apel către ţară
Comunicat al Conducătorului Statului. Apel la ordine şi muncă. Apel către ţară
Apelul generalului către legionari. Statul român devine stat naţional-legionar. Apelul generalului către români, după constituirea statului naţional-legionar. Apelul lui Horia Sima către legionari
Guvernarea naţional-legionară
Lista anexelor la capitolul „Guvernarea naţional-legionară”
Raport judiciar despre schingiuirea şi legarea la „stîlpul infamiei”, în jud. Constanţa
Confiscarea unei maşini. Vînzarea forţată a caselor soţilor Munk din Caransebeş
Preluarea forţată a unui magazin. Chitanţă de preluarea unui magazin
Legionarii din Mediaş îşi dispută cu saşii preluarea cu forţa a imobilelor evreeşti
– Declaraţie tip pentru proprietarii cărora li se luau magazinele. Nereguli la „Ajutorul Legionar” din Prahova
Plîngerea văduvei Aurora Cârlan
– Maltratarea unor săteni. Plîngerea lui Voicu Niţescu
Asasinatele de la închisoarea Jilava

Prapastie149 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (9). Fotografii şi reconstituiri judiciare

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar
Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu
Rapoartele medico-legale
Rechizitoriul procurorului militar
Declaraţii de martor şi documente
Sentinţa
Executarea osîndiţilor la moarte

Prezint acum ultima parte a cărţii, cu fotografii şi reconstituiri judiciare.

JilavaStrejnicul517 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (8). Executarea osîndiţilor la moarte

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar
Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu
Rapoartele medico-legale
Rechizitoriul procurorului militar
Declaraţii de martor şi documente
Sentinţa

Prezint acum executarea osîndiţilor la moarte.

JilavaStrejnicul512 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (7). Sentinţa

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar
Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu
Rapoartele medico-legale
Rechizitoriul procurorului militar
Declaraţii de martor şi documente

Prezint acum sentinţa Curţii Marţiale, cu întreaga ei motivare. De consemnat că preşedintele instanţei, Alexandru Petrescu, a fost implicat în procese politice şi după instaurarea comunismului, fiind cel care i-a condamnat la închisoare în 1947 pe conducătorii ţărănişti Iuliu Maniu şi Ion Mihalache.

JilavaStrejnicul305 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (6). Declaraţii de martor şi documente

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar
Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu
Rapoartele medico-legale
Rechizitoriul procurorului militar

Prezint acum declaraţii de martor şi documente. Martorii a căror declaraţii sînt reproduse sînt: Eugen Bănescu, Ion Zelea Codreanu, Gheorghe Creţu, Eugen Clonţa, Ovidiu Negulescu, Constantin Manea, Andrei Zamfir, Constantin Argetoianu, August Filip, general Ilasevici, Gheorghe Tătărăscu, Mihail Ghelmegeanu, Ecaterina Iorga (nevasta lui Nicolae Iorga), Alina Iorga (fiica lui Nicolae Iorga), Aurel Stoicescu, Ecaterina Madgearu (nevasta lui Virgil Madgearu), Virgil Lărgeanu, Ilie Chirilă. Deasemeni sînt prezentate rapoarte ale unor magistraţi, procese verbale de constatare legate de întîmplările din închisoarea Jilava.

JilavaStrejnicul237 Continuă lectura

Asasinatele de la Snagov, Jilava şi Strejnicul (5). Rechizitoriul procurorului militar

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar
Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu
Rapoartele medico-legale

JilavaStrejnicul140 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (4). Rapoartele medico-legale

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar
Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu

Prezint acum rapoartele medico-legale.

JilavaStrejnicul118 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (3). Referatul procurorului militar despre asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu

Din cartea editată de regimul antonescian, care descrie procesul legionarilor care i-au ucis pe profesorii Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu, cît şi pe alţi demnitari ai regimului lui Carol al 2-lea, am prezentat deja:
Cuvînt înainte
Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar

Prezint acum referatul procurorului militar cu privire la asasinarea celor doi foşti prim-miniştri: Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu.

JilavaStrejnicul108 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (2). Ordonanţa definitivă a Tribunalului Militar

Continui prezentarea procesului legionarilor care au ucis demnitari ai regimului Carol al 2-lea, printre care Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu. Prima parte a cărţii despre acest proces – Cuvînt înainte (linc) – a fost deja prezentată pe acest sait.

JilavaStrejnicul_0025 Continuă lectura

Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul (1). Cuvînt înainte

JilavaStrejnicul_0001

În 1941 regimul Antonescu, prin Comandamentul Militar al Capitalei, a publicat cartea „Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul”, în care este descris procesul legionarilor implicaţi în aceste asasinate (proces organizat de regimul antonescian). Procesul respectiv s-a desfăşurat după înăbuşirea rebeliunii legionare din ianuarie 1941. Printre victimele ucise se numără foştii prim-miniştri Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu. Voi scana această carte – sînt peste 500 de pagini – pentru a o face disponibilă celor interesaţi de subiect. La scanare m-a interesat textul cărţii, nu aşezarea sa în pagină, motiv pentru care am „tăiat” marginile albe ale paginilor. Prezentarea cărţii o voi face pe capitole. Primul capitol – „Cuvînt înainte” – este un rezumat al acestui proces făcut de un anonim, de pe poziţiile regimului antonescian.

JilavaStrejnicul_0002

JilavaStrejnicul_0003 Continuă lectura