Mişcarea dela Balta sau inochentizmul în Basarabia (1). Precuvîntare

Voi prezenta, în serial, cartea lui Nicolae Popovschi (profesor la liceul „Alexandru Donici” din Chişinău) – „Mişcarea dela Balta sau inochentizmul în Basarabia”, apărută în 1926 la Chişinău, la tipografia eparhială „Cartea Românească”.

Inochentismul a fost o mişcare religioasă a moldovenilor din Basarabia şi Transnistria, apărută la începutul veacului al 20-lea şi condusă de călugărul basarabean Inochentie. După unele surse, mişcarea are adepţi şi în zilele noastre.

Cartea are următoarele capitole:
– Precuvîntare
– Viaţa călugărului Inochentie
– Ideile călugărului Inochentie – personalitatea sa
– Cine erau inochentiştii
– Ideile inochentiştilor
– Pelerinajele inochentiştilor
– Activitatea inochentiştilor în Basarabia
– „Raiul pămîntului”
– Părerile existente asupra inochentizmului
– Cauzele inochentizmului. Rostul mişcării

Inoch_0001 Continuă lectura