Românii din statul ungar (1). Prefaţă

Voi prezenta, în serial, cartea lui Ioan Russu Şirianu – „Românii din statul ungar” tipărită în 1904 la Bucureşti. Cartea descrie situaţia populaţiei româneşti din Austro-Ungaria acelor vremi, adică din Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş. Sînt prezentate datele oficiale ale recensămîntului unguresc din 1900, pentru fiecare localitate cu populaţie românească semnificativă, cît şi împărţirea populaţiei româneşti între ortodocşi şi greco-catolici şi numărul celor care ştiau carte respectiv ştiau ungureşte conform aceluiaşi recensămînt. Autorul face şi nişte analize cu privire la viitorul românilor din statul maghiar.

RomUng

RomUngTablaMaterii Continuă lectura